קלפים ט' 9

גלריה

ירמיהו – נינה בנאי ט' 9


גלריה

מרים הנביאה – מיכל בן צבי ט' 9


גלריה

נעמה העמונית – נעמה גד ט' 9


גלריה

יהשע בן נון – חסן אבו זרקה ט' 9


גלריה

אביגיל אשת נבל הכרמלי – עדי חרב ט' 9


גלריה

פרעה – רוני כוגן ט' 9


גלריה

רות המואביה – דורין כוכבי ט' 9


גלריה

אליהו הנביא – אורי כספרי ט' 9


גלריה

דבורה הנביאה – סביון מן ט' 9


גלריה

אחשוורוש – נדב קאופמן ט' 9


גלריה

יונה הנביא – שירה קאופמן ט' 9


גלריה

האלמנה מצרפת – טל קרץ' ט' 9


גלריה

שלמה המלך – ענבר רונן ט' 9


גלריה

יונה הנביא – יונתן שחם ויטוס ט' 9


גלריה

בועז – אורי שטופמן ט' 9


גלריה

מיכל בת שאול – איה שמי ט' 9