קלפים ט' 4

גלריה

נח – אביגיל מנור שוס ט' 4


גלריה

מלכת שבא – אור אנג'ל ט' 4


גלריה

מרים הנביאה – איריס רובינסקי ט' 4


גלריה

בעלת האוב מעין דור – אלה גוטרמן נאור ט' 4


גלריה

יהושבע – גוני בן שלום ט' 4


גלריה

אמציה מלך ישראל – כפיר וולפין ט' 4


גלריה

בלשאצר – מור כץ ט' 4


גלריה

יתרו – נבו סלפק ט' 4


גלריה

אברהם – פלג כדורי ט' 4


גלריה

ראובן – רומי בר חיים ט' 4


גלריה

ערפה – רוני טל ט' 4


גלריה

אלישע הנביא – תמר אברהם ט' 4