קלפים ט' 1

גלריה

איזבל אשת אחאב – אוראל אברהם ט' 1


גלריה

אביתר הכהן – איתי גיל ט' 1


גלריה

אגג מלך עמלק – אמיר אבו שחאדה ט' 1


גלריה

עשו – גיא לכטמן ט' 1


גלריה

תמר אשת ער – גיא ריס ט' 1


גלריה

דלילה – יאנה טייטר ט' 1


גלריה

מתושלח – יצחק (איציק) מילשטיין ט' 1


גלריה

ישמעאל – ליאה אהרונוביץ' ט' 1


גלריה

אורי החיתי – ליאור גבר ט' 1


גלריה

עכן – מיה חמצני ט' 1


גלריה

אדוניה בן דוד – נועה לוין ט' 1


גלריה

בגתן ותרש – נעה בן צבי ט' 1


גלריה

גליית הפלשתי – עמית שיינפלד ט' 1


גלריה

עתליה מלכת יהודה – תום גבעולי ט' 1