קלפים ז' 2

גלריה

בת פרעה – גאיה גולדשטיין ז' 2


גלריה

יונה הנביא – גלי הילינגר ז' 2


גלריה

שלמה המלך – דניאל דוידאי ז' 2


גלריה

אבימלך בן גדעון – דניאל קורצ'גין ז' 2


גלריה

יעל אשת חבר הקיני – יעל קרייטנר ז' 2


גלריה

בת פרעה – ליה כנרי ז' 2


גלריה

אליהו הנביא – נגה ארז ז' 2


גלריה

אלוהים – נטע שפירא ז' 2


גלריה

אבשלום בן דוד – עדן גור נלסון ז' 2


גלריה

אדם – עומר (אלי) אילון ז' 2