כיתה ז' 1

יוסף מושלך לבור על ידי אחיו – עידו בורבין ז' 1

"וַיְהִי, כַּאֲשֶׁר-בָּא יוֹסֵף אֶל-אֶחָיו; וַיַּפְשִׁיטוּ אֶת-יוֹסֵף אֶת-כֻּתָּנְתּוֹ, אֶת-כְּתֹנֶת הַפַּסִּים אֲשֶׁר עָלָיו. וַיִּקָּחֻהוּ–וַיַּשְׁלִכוּ אֹתוֹ, הַבֹּרָה; וְהַבּוֹר רֵק, אֵין בּוֹ מָיִם (בראשית ל"ז פסוקים כג', כד')

"ואמר רב כהנא דרש רב נתן בר מניומי משמיה דרב תנחום: מאי דכתיב והבור רק אין בו מים? … 'מים' אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו" (גמרא, מסכת שבת כב')

בדרשתם מבקשים חז"ל לומר לנו אמירה מוסרית ולא אמירה היסטורית. האמירה היא שמי שמעלה על דעתו שינקה מעוון הריגה, כי הוא מסדר שתהיה זאת הריגה עקיפה, לא ינקה בעיני ה'. כלומר, מי שמשליך אדם לבור ריק ש"אין בו מים", ומנסה להרגו בצורה עקיפה, ה' מתייחס אליו כאילו השליכו לבור שיש בו נחשים ועקרבים – כאילו מנסה להרגו בצורה ישירה.


"עבדים היינו" – ספר שמות וההגדה של פסח – דון מזרחי ז' 1

"עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו ה' אלוקינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. ואילו לא הוציא הקב"ה את אבותינו ממצרים, עדיין אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו במצרים, ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח." (הגדה של פסח)

קטע זה מתוך חלק ה"מגיד" של ההגדה מדבר בבסיסו על החלק השני של פרק א' בספר שמות. הקטע למעשה מרחיב מעבר ומוסיף פרשנות: "ואילו לא הוציא הקב"ה את אבותינו ממצרים, עדיין אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו במצרים" מפני שלא כתוב בתנ"ך מה היה קורה אילולא הוציאנו ה' ממצרים. אולם הפרשנות שאותה אנו אומרים מדי שנה בליל הסדר יכולה להתפרש כיום כתמוהה: מנין שהיינו משועבדים? הרי אמפריות קמו ונפלו, מהפכות שינו את העולם, מדוע שעוד היינו משועבדים במצרים…מפני שמפני העבדות הצילנ ה' וההצלה הזו היא יציאת מצרים.


הסנה הבוער – ציור בפרשנות אישית – סוניה רבט ז' 1

הסתכלתי בהרבה תמונות באינטרנט ובכל התמונות של משה מול הסנה, משה עומד. אני החלטתי לצייר את משה יושב על האדמה כיוון שאני חושבת שכשמשה ראה את הסנה שלא אוכל, הוא נבהל ונפל.